႐ိုက္တာသတင္းေထာက္ ၂ ဦးကုိ တရား႐ံုးထုတ္ရင္ ေတြ႔ခြင့္ရမည္ဟု ျပည္ထဲေရး ေျပာ | DVB