A d v e r t i s e m e n t With Us

ကတ္တလန္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ခြဲထြက္ေရးလိုလားသည့္ ပါတီမ်ား အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏုိင္ရ

ဓာတ္ပုံ - ႐ိုက္တာ
ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးသြားတဲ့ ကတ္တလန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ စပိန္နဲ႔ေပါင္းစည္းေရး လိုလားတဲ့ စီယူဒယ္ဒႏို (Ciudadanos) ပါတီက မဲအေရအတြက္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အႏုိင္ရရိွခဲ့ေပမယ့္ စပိန္ကေန ခြဲထြက္ေရးလိုလားတဲ့ ပါတီေတြက အမတ္ေနရာအမ်ားစု ဆက္လက္အႏိုင္ရရိွခဲ့ပါတယ္။ ဆႏၵမဲ ၉၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေရတြက္အၿပီးမွာ စီယူဒယ္ဒႏိုပါတီရဲ႕ မဲရရိွမႈႏႈန္းဟာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရိွခဲ့တာပါ။ အခုလို စပိန္နဲ႔ေပါင္းစညး္ေရး လိုလားတဲ့ ပါတီက မဲအေရအတြက္ ၄ ပုံ ၁ ပုံ ရရိွခဲ့ေပမယ့္ စပိန္ကေန ခြဲထြက္လိုတဲ့ ကတ္တလန္ ၃ ပါတီက အမတ္ေနရာအမ်ားစု အႏိုင္ရရိွခဲ့တာပါ။ ကတ္တလန္ပါလီမန္မွာ အမတ္ေနရာ ၁၃၅ ေနရာရိွရာမွာ ကတ္တလန္ခြဲထြက္ေရး လိုလားတဲ့ ပါတီ ၃ ပါတီရဲ႕ မဲရရိွမႈက ပါလီမန္အမတ္ေနရာ အမ်ားစုကို ရရိွခဲ့တာပါ။ မဲေပးႏိုင္သူလူဦးရ ၅ ဒသမ ၅ သန္းရိွတဲ့ ကတ္တလန္ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးသူ ၈၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွၿပီး မဲေပးသူအေရအတြက္ အမ်ားဆုံးျဖစ္တဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က က်င္းပတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ မဲေပးႏိုင္သူဦးေရရဲ႕ ၇၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ မဲေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up