A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၄,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၄၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၅၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၆၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၅,၅၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၃၈,၂၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၂၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၅,၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၆,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၂,၂၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲေထာပတ္ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲေထာပတ္က ၅၆.၂၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၇၃,၀၀၀ ကေန ေငြက်ပ္ ၉၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ေဈးအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၇,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀,၃၅၀ က်ပ္  ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ျမင္းျခံ ကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္နီးပါး ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲ 929 မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာ ကုလားပဲ 929 က ၁ အိတ္ကို ၈၄,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ကုလားပဲ အမ်ားဆံုးဝင္တဲ့ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၈၄,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၁,၂၀၀ က်ပ္ကေန ၂,၁၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၁၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာလည္း ၁ ပိႆာကို ၅၀၀ က်ပ္ကေန ၂,၁၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၅၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up