A d v e r t i s e m e n t With Us

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈပူးတြဲေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အား အေလးထားလိုက္နာရန္ တိုက္တြန္း

အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ရည္ရြယ္တဲ့  အမ်ိဳးသား ဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ လူထုေတြ႔ဆံုပြဲေတြ ေအာင္ျမင္ေစဖို႔ သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြ အေနနဲ႔ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို အေလးထား လိုက္နာဖို႔  အန္စီေအ လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ၈ ဖြဲ႔က ေတာင္းဆိုလိုက္ပါတယ္။ အဆိုပါတိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ၈ ဖြဲ႔ဟာ ဒီဇင္ဘာ ၁၄ ရက္ကေန ၁၈ ရက္ေန႔ထိ ထိုင္းႏိုင္ငံ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့  တတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအတြက္ ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရးအစည္းအေ၀း က်င္းပအၿပီး ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပြဲမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ လံုျခံဳေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေရးကိစၥေတြေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အခ်က္ ၅ခ်က္ကို သေဘာတူဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြထဲမွာ  ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲဆိုင္ရာက႑အလိုက္ ျပင္ဆင္ထားတဲ့ မူၾကမ္းကို အတည္ျပဳၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြ၊ လူထုေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ ျပန္လည္ရွင္းလင္း တင္ျပၿပီး အၾကံျပဳခ်က္သေဘာထားေတြ ရယူသြားဖုိ႔၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ပိုမိုေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ က႑အလုိက္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြး မယ့္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ေတြလည္းပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ အပစ္ရပ္ ၈ ဖြဲ႔အေနနဲ႔ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတရပ္လံုးလက္ခံႏိုင္တဲ့ ဒီမိုကေရစီနဲ႔ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံတဲ့ ျပည္ေထာင္စုတည္ေဆာက္ေရးဆိုင္ရာ အေျခခံမူေတြ ရရွိေရးကို ဦးတည္ၿပီး တတိယအႀကိမ္ ၂၁  ရာစုပင္လံုညီလာခံမွာ တက္ႂကြစြာပါ၀င္ေဆြးေႏြးသြားမယ္လို႔ လည္းဆံုးျဖတ္လုိက္ပါတယ္။

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up