ခ်န္ပီယံေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ၿပီးဆုံးသြားၿပီဟု ထင္ပါက အပန္းေျဖခရီးထြက္ေနမည္ဟု ေမာ္ရင္ဟုိ ေျပာ | DVB