A d v e r t i s e m e n t With Us

ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ မတ္ပဲ ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၅၂,၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၈၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၅၂,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၅၃,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ေဈးအေျပာင္းအလဲ မရွိပါဘူး။ ရန္ကုန္္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၇၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲစင္းငံု ရန္ကုန္ကုန္စည္ဒုိင္မွာ ပဲစင္းငံုနီကေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၆,၃၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၆၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၃,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ပဲလြန္းျဖဴက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ တအိတ္ကို ၇၉,၈၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၈၂,၂၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁၀,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးက်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ အမ်ားဆံုး ဝင္တဲ့ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၈၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၉၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၈,၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းညဳိ မႏၲေလးကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းညိဳကေတာ့ ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၆,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိၿပီး ႏွမ္းညိဳ အမ်ားဆံုးဝင္တဲ့ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၀၃,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ျမင္းျခံကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ႏွမ္းနက္ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ႏွမ္းနက္က ၁ အိတ္ကို ၁၀၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၈,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၀၀,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ပခုကၠဴကုန္စည္ဒိုင္ ၁ အိတ္ကို ၆၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စီပီေျပာင္း ေျပာင္းအဓိက ထြက္တဲ့ လား႐ိႈးကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၅၄ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၂၃,၇၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၄,၉၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပို္င္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂၀,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂၅,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးမွာေတာ့ စီပီေျပာင္းက ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ လား႐ိႈးနဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ ေလာက္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

A d v e r t i s e m e n t With Us

More News
Up