ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ား စားေသာက္ေရး အခက္ၾကံဳ | DVB