ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး လုံးဝမရွိဟု ထုိင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျပာ | DVB