ကြင္းလယ္လူ အုိေဇးလ္ကို လုပ္ခတုိးျမႇင့္ၿပီး စာခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ရန္ အာဆင္နယ္ ကမ္းလွမ္း | DVB