ကယ္လီဖုိးနီးယားေတာမီးေၾကာင့္ ေျမဧက ၂ သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ အေဆာက္အဦ ၁ ေထာင္ေက်ာ္ ပ်က္စီး (႐ုပ္သံ) | DVB