အန္စီေအစာခ်ဳပ္ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္မဟုတ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မႉးႀကီး ခြန္ဥကၠာေျပာ | DVB