ကေလးၿမိဳ႕တြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ က်င္းပ

  ဒီဇင္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔မွာ က်ေရာက္တဲ့ အႀကိမ္ ၇၀ ေျမာက္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ကို ဒီေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ကေလးၿမိဳ႕ သိမ့္ခန္းမမွာ Equality Myanmar အဖြဲ႔က ဦးေဆာင္ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ပြဲက်င္းပရျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး က်င္းပေရး တာဝန္ရွိသူ လူ႔အခြင့္အေရးပညာေပးသူမ်ား ကြန္ရက္က ဦးဂင္စြမ္းေမာင္က “ေဒသတြင္းက CSO ေတြနဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူေတြအၾကား ရင္းႏွီးမႈ ရရွိဖိုရယ္ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ဒီမိုကေရစီနဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးေဖာ္ေဆာင္ေနမႈမွာ ေဒသအသီးသီးက CSO ေတြနဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတာဝန္ရွိသူေတြ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူေတြ ပူးေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္မႈ ပိုၿပီး ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ယေန႔က်င္းပတဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ေရးေန႔ကို အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းေတြ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားေရး လူကုန္တားရဲတပ္ဖြဲ႔တို႔အျပင္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသားမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာမႈေတြအျပင္ လူငယ္ေတြရဲ႕ေဖ်ာ္ေျဖေရးမ်ားနဲ႔ပါ ထည့္သြင္း က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ မင္းရဲစစ္ႏိုင္

More News
Up