ႏွစ္ ၄ သန္း သက္တမ္းရွိ လူသားအ႐ုိးစု ရွာေဖြေတြ႔ရွိ

ေတာင္အာဖရိကႏုိင္ငံမွာ သက္တမ္းအရင့္ဆံုး လူသားမတုိင္ခင္/လူသားအႀကိဳ အ႐ုိးစု တစံုကုိ ရွာေဖြေတြ႔ရွိၿပီး ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ခင္းက်င္းျပသထားတယ္လုိ႔ သည္ဆန္းသတင္းမွာ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ေျခေသး (Little Foot) လုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ သက္တမ္း ၃.၆၇ သန္းရွိ လူသားအ႐ုိးစုက မ်ိဳးတူေတြထဲ ကမာၻေပၚမွာ အျပည့္စံုဆံုး အ႐ုိးစုလုိ႔လည္းဆုိပါတယ္။ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကေတာ့ ဒီအ႐ုိးစုက မိန္းကေလးငယ္တဦး ၂၀ မီတာအနက္ ဂူထဲျပဳတ္က်ၿပီး ေသဆံုးထားတာလုိ႔ ယူဆေနၾကၿပီး ဒီအ႐ုိးစုကို တူးေဖာ္စုစည္းဖုိ႔ ေတာင္အာဖရိကက သိပၸံပညာရွင္ေတြ ႏွစ္ ၂၀ ၾကာခဲ့တယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။ ရွာေဖြေတြ႔ရွိတဲ့ အ႐ုိးစုက ေခတ္သစ္လူသားေတြရဲ႕ ဘုိးေဘးဘီဘင္ေတြနဲ႔ နီးစပ္ၿပီး လူသားနဲ႔ ေမ်ာက္ဝံေတြရဲ႕ သြင္ျပင္လကၡဏာေတြ ေရာေနတယ္လုိ႔ ဆုိပါတယ္။ သိပၸံပညာရွင္ေတြက အခုေတြ႔ရွိတဲ့ ေျခေသးအ႐ုိးစုမတုိင္ခင္ လူသားေတြက လက္ေတြ ေျခေထာက္ေတြနဲ႔ သြားလာခဲ့ၾကတယ္လုိ႔ ယူဆၿပီး အခုအ႐ုိးစုကေတာ့ လူသားနဲ႔ ပုိမုိနီးစပ္ဆင္တူတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ အ႐ုိးစုကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့တဲ့ ရြန္ကလာ့က္က “ေျခေသးအ႐ုိးစုက ဘာကိုျပေနလဲဆုိေတာ့ က်ေနာ္တုိ႔ရဲ႕ ဘုိးေဘးဘီဘင္ေတြက အရင္ ေျခ လက္ ေလးေခ်ာင္းလံုးနဲ႔ သြားလာၾကတယ္၊ ေနာက္တျဖည္းျဖည္းနဲ႔့ မတ္မတ္ရပ္လာၾကတယ္” လို႔ ေျပာပါတယ္။ ေျခေသးလို႔ အမည္ေပးထားတဲ့ လူသားအႀကိဳ အ႐ုိးစုကို လူထုေတြၾကည့္ရႈႏုိင္ဖုိ႔ ဂ်ိဳဟန္နာစ္ဘာ့ဂ္ၿမိဳ႕က ဝစ္စ္တကၠသိုလ္မွာ ျပသထားမယ္လုိ႔လည္း သိရပါတယ္။

More News
Up