ကယ္လီဖိုးနီးယား ေတာမီးေၾကာင့္ လူ ၂ သိန္းခန္႔ အုိးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပး | DVB