ေမာ္လၿမိဳင္တြင္ ႏွလံုးအထူးကုဌာနတခု ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ မြန္လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္ | DVB