ကတ္တလန္ ေခါင္းေဆာင္အား ဖမ္းဆီး ေထာင္ခ်ရန္ ဆႏၵျပ | DVB