လႊတ္ေတာ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀

လႊတ္ေတာ္လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို ေလ့လာသိရွိႏိုင္ဖို႔ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ လႊတ္ေတာ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေဝေဝဆာဆာထုတ္ေဝ လိုက္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔က ျပဳစုထုတ္ေ၀ လိုက္တာျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ျပည္သူေတြအၾကား ရင္းႏွီးကြ်မ္း၀င္မႈရွိေစဖို႔ လိုအပ္ေနခ်ိန္ ထုတ္ေ၀တာလို႔  အဖြဲ႔ဥကၠ႒ ဦးတီခြန္ျမတ္ရဲ႕ အမွာစာမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္လက္ကမ္းစာေစာင္မွာ အခန္း ၇ ခု ပါရွိၿပီး  လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႔စည္းပံု၊ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းမ်ားရဲ႕ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီမ်ား စတဲ့ အခန္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ အခန္းတိုင္းမွာ ေရာင္စံုသ႐ုပ္ေဖာ္ပံုေတြ ေ၀ေ၀ဆာဆာနဲ႔ တင္ျပထားတာေတြ႔ရၿပီး ဂ်ာမနီႏိုင္ငံက နည္းပညာအေထာက္အကူေပးထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ လက္ကမ္းစာေစာင္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ေဖ့စ္ဘြတ္မွာ ေဒါင္းလုပ္ယူႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေရြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြဟာ ပထမအႀကိမ္ ၅ ႏွစ္ သက္တမ္းၿပီးလို႔ ဒုတိယအႀကိမ္ သက္တမ္းတႏွစ္ေက်ာ္ကို ျဖတ္သန္းေနတုန္း ႏုနယ္ေသးတဲ့ လႊတ္ေတာ္ေတြျဖစ္ပါတယ္လို႔ လႊတ္ေတာ္မ်ားဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒က ဥေယ်ာဇဥ္မွာ ေရးထားပါတယ္။

More News
Up