ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာ မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၅၀,၅၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး မႏၲေလးပြဲစား ကုန္သည္ စက္ပုိင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၅၀,၀၀၀ က်ပ္မွ ေငြက်ပ္ ၅၁,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ မတ္ပဲက ေဈးအနည္းငယ္ တက္လာၿပီးေတာ့ မႏၲေလးပြဲစား ကုန္သည္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးေလ်ာ့သြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၅၀၀ က်ပ္ေလာက္သာ ေဈးကြာျခားပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ပဲစင္းငံုနီကေတာ့ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၁ အိတ္ကို ၃၆,၅၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မေန႔ကထက္ ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ မႏၱေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၁,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၃၁,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၅,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ကုလားပဲျခမ္း ရန္ကုန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ကုလားပဲျခမ္းက ၁ ပိႆာကို ၁,၉၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မႏၲေလး ကုန္ စည္ဒိုင္မွာေတာ့ တစ္ပိႆာကို ၂ယ၂၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒို္င္မွာ ကုလားပဲျခမ္းက ၁ ပိႆာကို ၆၀၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ ပိႆာကို ၂၀၀ က်ပ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ၾကက္သြန္နီ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ၾကက္သြန္နီ(ျမင္းၿခံ)က ၁ ပိႆာကို ၂,၁၅၀ က်ပ္ကေန ၂,၆၅၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး ၾကက္သြန္နီ အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္တဲ့ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၾကက္သြန္နီက ၁ ပိႆာကို ၅၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၂,၂၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနပါတယ္။ ျမင္းၿခံနဲ႔ ရန္ကုန္ ၁ ပိႆာကို ၄၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာ ပဲလြန္းျဖဴက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၈၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၉၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ပဲလြန္းျဖဴ အမ်ားဆံုး ဝင္တဲ့ မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၂,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ မံုရြာကုန္စည္ဒုိင္ ၁ အိတ္ကို ၄,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၲေလးပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁,၇၇၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁,၈၂၀ က်ပ္ကေန ၁,၈၃၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိပါတယ္။ မႏၲေလးကုန္စည္ဒုိင္မွာ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးက်ဆင္းသြားၿပီးေတာ့ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၁၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးက်ဆင္းသြားပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံကုန္စည္ဒိုင္ ၁ ပိႆာကုိ ၅၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔ ေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြထဲမွာ ကုလားပဲျခမ္းကေတာ့ ၁ ပိႆာကို ၆၀၀ က်ပ္ေက်ာ္အထိ ေဈးက က်ဆင္းသြားခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိမွာ ပဲလက္က်န္ကိုသာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေနရၿပီး ျပည္ပကလည္း ဝယ္လက္မရွိတဲ့အတြက္ ေဈးက က်ဆင္းသြားတာ ျဖစ္တယ္လုိ႔ ပဲကုန္သည္ေတြဆီကေန သိရပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up