ရန္ကုန္-စစ္ေတြကားလမ္းတြင္ မိုင္းဟုယူဆရသည့္ မသကၤာဖြယ္ ပစၥည္းႏွစ္ခုေတြ႕ရွိ | DVB