မိုးကုတ္ၿမိဳ႕ ကားဂိတ္ေရွ႕ အမိႈက္ပံုးထဲ စြန္႔ပစ္ခံထားရသည့္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေတြ႔ရိွ | DVB