ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ ကေလးမ်ား ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အႏၲရာယ္ရွိဟု ယူနီဆက္ဖ္ေျပာ

အသက္ ၁ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးငယ္ ၁၇ သန္းက အဆိပ္ရွိေလေတြကုိ ႐ႉ႐ႈိက္ေနရလုိ႔ ဦးေႏွာက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတယ္လို႔ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢက ေျပာလိုက္ပါတယ္။ ေတာင္အာရွမွာ ေနထုိင္တဲ့ ကေလးငယ္ေတြမွာ အဆိုးရြားဆံုး ခံစားေနရတာျဖစ္ၿပီး အဲဒီေဒသမွာ ေနထုိင္တဲ့ ကေလးငယ္ ၁၂ သန္းေက်ာ္ဟာ လံုၿခံဳစိတ္ခ်ရတဲ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အဆင့္ထက္ ၆ ဆျမင့္တဲ့ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ အေျခအေနမွာ ေနထုိင္ေနရတာပါ။ အေရွ႕အာရွနဲ႔ ပစိဖိတ္မွာ ေနတဲ့ ေနာက္ထပ္ ကေလးငယ္ ၄ သန္းလည္း ညစ္ညမ္းေလထု ႐ႉ႐ႈိက္လို႔ အႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ဒီလုိညစ္ညမ္းတဲ့ ေလထုကို ႐ႉ႐ႈိက္ေနရတာက ကေလးငယ္ေတြရဲ႕ ဦးေႏွာက္တစ္ရွဴးေတြကို ပ်က္စီးႏုိင္သလုိ ဦးေႏွာက္သိျမင္ျခင္းနဲ႔ဆုိင္တဲ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကုိ အဟန္႔အတား ျဖစ္ေစတယ္လို႔ ကုလသမဂ ၢကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔ (ယူနီဆက္ဖ္)  ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ဒီလုိ ညစ္ညမ္းတဲ့ေလထုကို ႐ႉ႐ႈိက္ေနရတာက ေက်ာင္းတက္ေနတဲ့ ကေလးေတြၾကားထဲမွာ အျခားအာ႐ုံေၾကာနဲ႔ဆုိင္တဲ့ အျပဳအမူ ျပႆနာေတြအျပင္ ႏႈတ္ေျဖမဟုတ္တဲ့ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြး (အုိင္က်ဴ)နဲ႔ မွတ္ဉာဏ္ စမ္းသပ္မႈ အမွတ္ေတြ ေလ်ာ့က်လာတာေတြက ဆက္စပ္မႈွရွိတယ္လို႔ ယူနီဆက္ဖ္ရဲ႕ အစီရင္ခံစာက ဆုိပါတယ္။ ညစ္ညမ္းတဲ့ေလထုကို ႐ႉ႐ိႈက္လုိ႔ျဖစ္လာတဲ့ ဆုိးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈက ကေလးေတြရဲ႕ ဘဝတသက္စာပဲလုိ႔လည္း အစီရင္ခံစာက ေျပာထားပါတယ္။ “ကမာၻ႔ၿမိဳ႕ျပေဒသ ပုိမုိခ်ဲ႔ထြင္လာၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေလၽွာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ သင့္ေတာ္တဲ့ ကာကြယ္မႈ မရွိတာေတြက လာမယ့္ႏွစ္ေတြမွာ ေနာက္ထပ္ ကေလးအေတာ္မ်ားမ်ား ေဘးအႏၲရာယ္နဲ႔ ရင္ဆုိင္ရမယ္” လုိ႔လည္း ယူနီဆက္ဖ္က ေျပာပါတယ္။ ကေလးေတြအေနနဲ႔ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျဖစ္ေနစဥ္အတြင္း ခရီးမထြက္ရန္ ေလစစ္ထုတ္တဲ့စနစ္နဲ႔ မ်က္ႏွာဖံုးစြပ္ေတြကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုးဖုိ႔လည္း ယူနီဆက္ဖ္က ေဆာ္ၾသထားတယ္လို႔ ဘီဘီစီသတင္းမွာ ဒီဇင္ဘာလ ၆ ရက္ေန႔က ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

More News
Up