႐ုုရွားသမၼတ ပူတင္ ၂၀၁၈ ေရြးေကာက္ပြဲ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ | DVB