လီဗာပူးက စပါတပ္ေမာ္စကုိ ၇ ဂုိးျပတ္ အႏုိင္ရရွိ (႐ုပ္သံဟုိက္လုိက္) | DVB