ဖ်ာပံုၿမိဳ႕နယ္တြင္း ပင္လယ္ငါးဖမ္းသေဘၤာ ၁ စီး နစ္ျမဳပ္၊ ၁ ဦးေသဆုံုး ၄ ဦး ေပ်ာက္ဆုံး | DVB