မ်ိဳးဆက္သစ္အားကစားသမားမ်ား ေပၚေပါက္ေစရန္ ႐ုိးရာလက္ေဝွ႔စိန္ေခၚပြဲ က်င္းပမည္ | DVB