ဟူသီစစ္ေသြးႂကြ လက္ခ်က္ေၾကာင့္ ယီမင္သမၼတေဟာင္း ေသဆုံးမႈ ျပည္သူမ်ား ေၾကာက္ရြံ႕ေန | DVB