စပါးေနာက္ခံလူ ဒယ္နီ႐ုိ႕စ္ကုိ ေပါင္သန္း ၅၀ ျဖင့္ မန္ယူ ကမ္းလွမ္းမည္ | DVB