ဆံေတာ္ရွင္ က်ဳိက္ထီး႐ိုးဘုရား ရင္ျပင္ေတာ္ ယေန႔နံနက္ျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု) | DVB