ခရီးသည္မ်ားအား ေဖ်ာ္ေျဖမႈေပးရန္ ဆင္ႀကီးအား ႐ုိက္ႏွက္သည့္႐ုပ္သံ ေဝဖန္မႈျမင့္တက္ | DVB