ေျမာက္ကုိရီးယားသြားမည့္ ကုလအႀကီးအကဲ ေပက်င္းေရာက္ရွိ - DVB