ေျပာင္းလဲေနသည့္ ယေန႔ သီးႏွံေဈးႏႈန္းမ်ား

မတ္ပဲ ရန္ကုန္ ဘုရင့္ေနာင္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ  မတ္ပဲက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ၄၉,၄၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး မႏၲေလး ပဲြစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၅၀,၀၀၀ ကေန ၅၂,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ရန္ကုန္နဲ႔ မႏၲေလး ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ဒီေန႔မွာ မတ္ပဲက ရန္ကုန္ေရာ မႏၲေလးမွာပါ။ ၁ အိတ္ကို ၂,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးျမင့္တက္လာပါတယ္။ ပဲစင္းငံုနီ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲစင္းငံုနီက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၃၃,၂၀၀ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၃၀,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ပဲစင္းငံုေဈးက အေျပာင္းအလဲ မရွိေပမယ့္ ရန္ကုန္ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ပဲစင္းငံုက ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ပဲလြန္းျဖဴ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ပဲလြန္းျဖဴက ပိႆာ ၆၀ ဝင္ ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၈၄,၉၀၀ ကေန ၈၈,၂၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး မႏၲေလး ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၈၅,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၉၀,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ရန္ကုန္ ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္္။ ကုလားပဲလံုး v2 မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာ ကုလားပဲလံုး v2 က ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၃,၀၀၀ ကေန ၁၀၄,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ကုလားပဲ အမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္တဲ့ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္မွာေတာ့ ၁ အိတ္ကို ၁၀၂,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ၁ အိတ္ကို ၁,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ စားအုန္းဆီ မႏၲေလး ပြဲစားကုန္သည္ စက္ပိုင္အသင္းမွာ စားအုန္းဆီက ၁ ပိႆာကို ၁,၈၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈး ရွိေနၿပီး ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒုိင္မွာေတာ့ စားအုန္းဆီ ၁ ပိႆာကို ၁,၈၂၀ က်ပ္ကေန ၁,၈၄၀ က်ပ္ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ မႏၲေလးနဲ႔ ျမင္းၿခံ ၁ ပိႆာကို ၂၀ ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈရွိၿပီး ၁ ပိႆာကို ၂၀ က်ပ္ ေဈးတက္လာပါတယ္။ ႏွမ္းညိဳ မႏၲေလး ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ႏွမ္းညိဳက ၄၅ ပိႆာဝင္ ၁ အိတ္ကို ၁၀၇,၀၀၀ က်ပ္ကေန ေငြက်ပ္ ၁၀၉,၀၀၀ ေပါက္ေဈးရွိေနၿပီး ႏွမ္းအမ်ားဆံုး ဝင္ေရာက္တဲ့ ျမင္းျခံမွာေတာ့ ႏွမ္းညိဳက ၁ အိတ္ကို ေငြက်ပ္ ၁၀၃,၅၀၀ ေပါက္ေဈးရွိပါတယ္။ ၁ အိတ္ကို ၃,၀၀၀ က်ပ္ေက်ာ္ ေဈးကြာျခားမႈ ရွိပါတယ္။ ေဖာ္ျပပါ သီးႏွံေဈးႏႈန္းေတြထဲက စားအုန္းဆီကေတာ့ ဒီတပတ္မွာ ေဈးျပန္တက္လာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလ တလလံုး မေလးရွားႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးေဈးႏႈန္းေတြ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး စားအုန္းဆီေဈးေတြ က်ဆင္းခဲ့တဲ့အတြက္ ေဈးက က်ဆင္းေနတာျဖစ္ၿပီး ဒီဇင္ဘာ ပထမအပတ္မွာေတာ့ ေငြေၾကးေဈးႏႈန္း အနည္းငယ္ က်ဆင္းသြားတဲ့အတြက္ စားအုန္းဆီေဈးေတြ အနည္းငယ္ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ စားအုန္းဆီေဈးကေတာ့ ႏွစ္ရက္အတြင္း ၁ ပိႆာကို ၅၀ က်ပ္ေလာက္ ေဈးျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ အခု ေဖာ္ျပသြားတဲ့ ေဈးႏႈန္းေတြက အခ်ိန္နဲ႔အမၽွ ေျပာင္းလဲမႈေတြ ရွိႏိုင္ပါတယ္။ သတင္း- AMIA

More News
Up