ေနျပည္ေတာ္တြင္ HIV/AIDS ေ၀ဒနာရွင္မ်ားအတြက္ ART ေဆး၀ါးစင္တာမ်ားဖြင့္လွစ္ | DVB