ထိုင္ဝမ္ေတာင္တန္းေပၚ ၉ နာရီၾကာ ထြက္ေပၚခဲ့သည့္ အံ့ဖြယ္ထူးျခား သက္တံ (႐ုပ္သံ) | DVB