စင္ကာပူက တီထြင္လုိက္သည့္ ေရေအာက္စက္႐ုပ္ (႐ုပ္သံ)

  စင္ကာကူ အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ဟာ မန္တာဒရြိဳက္လုိ႔ေခၚတဲ့ ေရေအာက္ ႐ုိေဘာ့ စက္႐ုပ္ တမ်ဳိးကို တီတြင္လိုက္ပါတယ္။ အဲဒီ ေရေအာက္႐ုိေဘာ့ဟာ  ငါးလိပ္ေက်ာက္သဏၭာန္ တီထြင္ထားၿပီး  ၁၀ နာရီအထိ ေရကူးႏုိင္ပါတယ္။ “႐ုိေဘာ့ကို သတ္မွတ္လားရာသြားဖို႔ ပ႐ုိဂရမ္သြင္းထားၿပီး ဥပမာအေနနဲ႔ ေရစီးေၾကာင္းေၾကာင့္ လမး္ေၾကာင္းေသြဖယ္သြားရင္ အဲဒီပ႐ုိဂရမ္အရ ႐ုိေဘာ့ဟာ  တဖက္ျခမး္ကို ေကြ႔သြားလိမ့္မယ္။ သူ႔မွာ အရိွန္ထိန္းညိႇစနစ္ ပါတဲ့အတြက္ ေရယက္တဖက္ဟာ အျခားတဖက္ထက္ ပိုၿပီး ျမန္ျမန္လႈပ္ရွားလိမ့္မယ္။ အဲဒီနည္းနဲ႔ သူ႔ဟာသူ လမ္းေၾကာင္းမွန္ေရာက္ေအာင္ ျပင္သြားႏုိင္လိမ့္မယ္” လုိ႔ ပါေမာကၡ ခ်ဴး ခ်ီမင္က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ သုေတသနပညာရွင္ေတြဟာ အဲဒီ မန္တာဒရြိဳက္ကို ပင္လယ္ေရထဲမွာ စမ္းသပ္ၿပီး ေရယက္ပိုင္း လႈပ္ရွားမႈပိုင္းမွာ လႈပ္ရွားမႈ ပံုစံသစ္ေတြကုိ ထပ္မံထည့္သြင္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ မန္တာဒရြိဳက္လို ႐ုိေဘာ့ေတြကို ေရေအာက္ေျမပံုထုတ္လုပ္ေရး၊ သမုဒၵရာ ၾကမး္ျပင္တုိငး္တာေရးနဲ႔ စစ္ဘက္ကင္းေထာက္လုပ္ငန္းေတြမွာ အသံုးျပဳႏုိင္တယ္လုိ႔ သုေတသနအဖြဲ႔ကို ကိုးကားၿပီး ႐ုိက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

More News
Up