ဂ်ိဳလီႏွင့္တူေအာင္ ခြဲစိတ္ရင္း ဇြမ္ဘီႏွင့္တူသည္ဟု ေ၀ဖန္ခံေနရသည့္ မိန္းကေလး | DVB