အခြန္ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးအေပၚ သက္ေရာက္ဖြယ္မရွိဟုဆုိ

အခြန္ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ စီးပြားေရးနဲ႔ ေဒၚလာေငြ လဲလွယ္ႏႈန္းအေပၚ သိသိသာသာ သက္ေရာက္ဖြယ္မရိွဘူးလို႔ အေမရိကန္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဝီလ်ံကလိုင္းက ေျပာၾကားလိုက္ပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လူခ်မ္းသာေတြဆီကေန အခြန္ေလၽွာ့ခ် ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မယ့္ အခြန္ႀကီးၾကပ္ေရး ဥပေဒၾကမ္းကို အေမရိကန္ ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္က ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳလိုက္တာပါ။ “အေၾကာင္းကေတာ့ အလုပ္အကိုင္ေတြက သူ႔ဟာနဲ႔သူ ျပည့္ေနၿပီးသား။ ဒီဥပေဒၾကမး္က တြနး္အားေပးမယ့္အရာက အတုိးႏႈန္းေတြကို ျမင့္မားေစလိမ့္မယ္။ အတိုးႏႈနး္ျမင့္ရင္  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ နည္းလိမ့္မယ္။ ေကာ္ပိုေရးရွင္းေတြကုိ အခြန္ေလၽွာ့ေကာက္ထားတဲ့အတြက္ ေနာင္ ၁၀ ႏွစ္ၾကာရင္ ထပ္တုိးေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၅ ထရီလီယံ အေႂကြးတင္လိမ့္မယ္။ ဥေပဒၾကမး္ အက်ိဳးဆက္အေနနဲ႔ ေဒၚလာတန္ဖိုး ၂ ရာခုိင္ႏႈန္းကေန ၃ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တက္ႏုိင္ပါတယ္။ ဒါက အမ်ားႀကီးမဟုတ္ဘူး။ ေဒၚလာတန္ဖိုးက ၿပီးခဲ့တဲ့ ဒီဇင္ဘာ အျမင့္ဆံုးတန္ဖုိးကေန ၆ ဒသမ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းေလာက္ က်ဆင္းထားတယ္။ ဒီေတာ့ တန္ဖိုးတက္မွာထက္ က်တာက ပိုအေရးႀကီးပါတယ္။” အခု အခြန္ႀကီးၾကပ္မႈဟာ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလမ်ားေနာက္ပိုင္း  အႀကီးဆုံး အခြန္ႀကီးၾကပ္မႈလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဥပေဒၾကမ္းဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြအတြက္ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္သက္သာေစဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္တာလုိ႔ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္ေတြက ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခြန္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကလည္း သီးျခားဥပေဒတခုကို အတည္ျပဳထားတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ တခုတည္းေသာ ဥပေဒျဖစ္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က တင္သြင္းတဲ့ တခုတည္းေသာ ဥပေဒကိုသာ အေမရိကန္သမၼတက အတည္ျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးမွာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဝီလ်ံကလိုင္းဟာ  ပီတာဆန္ ႏုိင္ငံတကာ စီးပြားေရး အင္စတီက်ဴ႕က အႀကီးတန္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔ဝင္တဦး ျဖစ္တယ္လို႔ ႐ုိက္တာသတင္းအရ သိရပါတယ္။

More News
Up