အခြန္ႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒၾကမ္း အေမရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္ အတည္ျပဳ

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြနဲ႔ လူခ်မ္းသာေတြဆီကေန အခြန္ေလ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္မယ့္ အခြန္ႀကီးၾကပ္ေရးဥပေဒၾကမ္းကို အေမရိကန္ဆီးနိတ္လႊတ္ေတာ္က ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ေန႔က အတည္ျပဳလိုက္ပါတယ္။ အခုဥပေဒၾကမး္ကို ဆီးနိတ္လႊတေတာ္မွာ ေထာက္ခံမဲ ၅၁ မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ ၄၉ မဲနဲ႔ အတည္ျပဳခဲ့တာလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလုိက္ႏို္င္တာဟာ သမၼတေဒၚနယ္ထရမ့္နဲ႔ ရီပတ္ဘလီကန္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ လူခ်မ္းသာ ေတြဆီကေန အခြန္ေလ်ာ့ခ်ေကာက္ခံမယ့္ အစီအစဥ္အတြက္ ပိုမိုနီးကပ္တဲ့ ေျခလွမ္း လွမ္းလိုက္ႏိုင္တာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခု အခြန္ႀကီးၾကပ္မႈဟာ ၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေက်ာ္ ကာလမ်ားေနာက္ပိုင္း  အႀကီးဆုံး အခြန္ႀကီးၾကပ္မႈလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အခုဥပေဒၾကမ္းဟာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ ခ်မ္းသာတဲ့လူေတြ အတြက္ ဘီလီယံေပါင္းမ်ားစြာ အခြန္သက္သာေစဖို႔ လမ္းဖြင့္ေပးလိုက္တာလုိ႔ ဒီမိုကရက္တစ္အမတ္ေတြက ေဝဖန္ခဲ့ၾကပါတယ္။ အခြန္ဥပေဒနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေမရိကန္ေအာက္လႊတ္ေတာ္ကလည္း သီးျခားဥပေဒတခုကို အတည္ျပဳထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ဥပေဒျဖစ္ဖို႔ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ၾကား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္က တင္သြင္းတဲ့ တခုတည္းေသာ ဥပေဒကိုသာ အေမရိကန္သမၼတက အတည္ျပဳလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီး ဥပေဒျပ႒ာန္းေပးမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up