အရက္မူးၿပီး ကားေမာင္းသျဖင့္ ထိုင္းဆက္ဆီေမာ္ဒယ္ အဖမ္းခံရ | DVB