ထိုင္းမိသားစု ၄ ဦး အသတ္ခံရမႈတြင္ ျမန္မာအလုပ္သမား ၅ ဦး ပါ၀င္၊ ၁ ဦး ဖမ္းမိ (႐ုပ္သံ) | DVB