ထိုင္းတြင္က်င္းပသည့္ ႐ုိးရာႏြားေဝွ႔ၿပိဳင္ပြဲတြင္ တ႐ုတ္ႏြား အႏိုင္ရၿပီး ဘတ္ေငြ ၈ သန္း ဆုရ | DVB