ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး လူငယ္မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ပြဲ က်င္းပ (ဓာတ္ပုံ)

ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္စစ္ဟာ လူငယ္မစၦားတရားေတာ္ျမတ္ ပူေဇာ္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာ ၃၀ ရက္ မနက္ပုိင္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗုိလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းရိွ စိန္႔ေမရီဘုရားေက်ာင္းမွာ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။  

//
More News
Up