ေပ်ာ္ရႊင္ႂကြယ္ဝ၍ သာယာလွပသည့္ႏိုင္ငံအျဖစ္ သမိုင္းအေမြ ခ်န္ထားခဲ့လိုဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာ | DVB