အဆုိေတာ္မာမာေအး ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၱေလးတြင္ တကုိယ္ေတာ္ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ လုပ္မည္ | DVB