႐ုရွားတုိက္ေလယာဥ္မ်ား အုိင္အက္စ္အား ဗုံးႀကဲတုိက္ခုိက္သည့္႐ုပ္သံ ျဖန္႔ခ်ိ | DVB