ပါရီတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ

ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ ပါရီမွာ က်ားမ ကြဲျပားမႈအေပၚ မူတည္ၿပီး မမွ်မတ ဆက္ဆံမႈနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈကို ကန္႔ကြက္တဲ့အေနနဲ႔ မေန႔က လူရာနဲ႔ခ်ီၿပီး ခ်ီတက္ ဆႏၵျပပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီး ေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႏုိင္ငံတကာေန႔ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္းလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအမံေတြကို သမၼတ အီမန္ႏ််ူယယ္ မက္ခြန္းက ဖြင့္ခ်ေျပာဆိုအၿပီး ပါရီၿမိဳ႕လယ္မွာ နာရီနဲ႔ခ်ီၿပီး ၾကာတဲ့ ဆႏၵျပခဲ့တာပါ။ မက္ခြန္းရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ထဲမွာ ကာမရာဂစိတ္ ျဖစ္ေအာင္ လံႈ႔ေဆာ္တဲ့ အရာေတြ အေၾကာင္း အထက္တန္းေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားေတြကို ပညာေပးတာနဲ႔  အဓမၼျပဳက်င့္ တိုက္ခိုက္မႈအေၾကာင္း ရဲကို တိုင္ၾကားတဲ့ စနစ္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးဝါဒီ အုပ္စုေတြက  မက္ခြန္းရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ တခ်ိဳ႕ကို လက္ခံေပမယ့္ တခ်ိဳ႕ကေတာ့ မလံုေလာက္ဘဲ ရန္ပံုေငြ ပိုလိုအပ္လိမ့္မယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံက ဟာေဗး ဝိန္းစတိန္းရဲ႕ ေက်ာ္မေကာင္း ၾကားမေကာင္း ျဖစ္မႈေၾကာင့္ ျပင္သစ္မွာ ကာမဆိုင္ရာ ႏွိပ္စက္ရန္လိုမႈနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သေဘာထားေတြကို ျပန္စဥ္းစား သံုးသပ္ဖို႔ အရွိန္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

More News
Up