အစၥလာမၼစ္ပါတီ၀င္မ်ားႏွင့္ ပါကစၥတန္ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ | DVB