အရက္မူးၿပီး ရထားသံလမ္းေပၚ ေရာက္ေနသည့္ အမ်ဳိးသမီးကို ကယ္တင္ (႐ုပ္သံ) | DVB