ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕၏ အေထာက္အထား မခိုင္လံုဘဲ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားအေပၚ ေကာ္မရွင္သတိေပး

အေထာက္အထား မခိုင္လံုဘဲ ႏိုင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ အမ်ားျပည္သူ အထင္အျမင္မွား ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အေနနဲ႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြကို သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ေတြ မလုပ္ဖို႔ တားဆီးပိတ္ပင္၊ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္တာ မရွိဘဲ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္တဲ့အေပၚ ပါတီအခ်ဳိ႕နဲ႔ လူပုဂၢိဳလ္အခ်ဳိ႕တို႔က အျပဳသေဘာ မေဆာင္ဘဲ သေဘာထားေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ျပန္တာ၊ မီဒီယာေတြကို ေျပာၾကားတာေတြ ရွိခဲ့လို႔ အေထာက္အထား မခုိင္လံုဘဲ ေျပာၾကားခ်က္ေတြဟာ အမ်ားျပည္သူ အထင္မွား အျမင္မွား ျဖစ္ေစႏိုင္တယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဘယ္ႏိုင္ငံေရးပါတီက ဘယ္လုိ အေထာက္အထား မခုိင္လံုဘဲ ေျပာဆိုထုတ္ျပန္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကိုေတာ့ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ထုတ္ျပန္ခ်က္မွာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိပါဘူး။ ဒါ့အျပင္  ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြအေနနဲ႔ ပါတီဝင္အင္အား အေျခအေနကို ဥပေဒနဲ႔ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ေတြအတိုင္း လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔လည္း ပါတီေတြကို အေၾကာင္းၾကား တိုက္တြန္းထားပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြဟာ ျပည္ေထာင္စုတဝန္းလုံး စည္း႐ုံးမယ့္ပါတီ ျဖစ္ပါက ပါတီဝင္ ဦးေရ အနည္းဆုံး ၁ဝဝဝ၊ တိုင္းေဒသႀကီး သို႔မဟုတ္ ျပည္နယ္တခုအတြင္း စည္း႐ုံးမည့္ပါတီ ျဖစ္ပါက ပါတီဝင္ဦးေရ အနည္းဆုံး ၅ဝဝကို စည္း႐ုံးရမယ္၊ ေလ်ာ့နည္းသြားပါက ပါတီဝင္ အင္အားျပည့္မီေအာင္ ထပ္မံစည္း႐ုံးဖုိ႔ ျပ႒ာန္းထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။

More News
Up