ဝန္ႀကီးသစ္၂ ဦးခန္႔အပ္ရန္လႊတ္ေတာ္သေဘာတူ၊ အမတ္ဦးစိုးသိန္းကန္႔ကြက္

  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ ၂ ခုဖြဲ႔စည္းဖို႔နဲ႔ ဝန္ႀကီး ၂ ဦးခန္႔အပ္ဖို႔ကိစၥ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူညီလိုက္ပါတယ္။ ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ေန႔ ေန႔စြဲနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္က သမၼတေပးပို႔ထားတဲ့  ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ၂ ခုဖြဲ႔စည္းဖို႔နဲ႔ ဝန္ႀကီးသစ္ ၂ ဦးခန္႔အပ္ဖို႔ ကိစၥ ေဆြးေႏြးခဲပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ ၂ ခု ဖြဲ႔စည္းဖို႔နဲ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးခန္႔အပ္မယ့္ကိစၥမွာ  လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက သေဘာတူညီ ခဲ့ၿပီးေပမယ့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ရံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မယ့္ ဦးေသာင္းထြန္းကိုေတာ့ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသိန္းက ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အဆိုတင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္းအဆို တင္သြင္းမႈမွာ ခိုင္လံုတဲ့သက္ေသ အေထာက္အထား တင္ျပႏိုင္ျခင္း မရွိတဲ့အတြက္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက  အဆို တင္သြင္းခြင့္မျပဳေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ေပးပို႔ထားတဲ့အတိုင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူညီေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မယ့္ ဦးေသာင္းထြန္းဟာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပလာတဲ့ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္မွာ  ၿပီးခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္က ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီတခုလက္ေအာက္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ကိစၥကို ေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ကန္႔ကြက္တာလုိ႔ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာပါတယ္။ NLD အစိုးရအေနနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္အရ ဝန္ႀကီးဌာနအသစ္ ၂ ခု တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့သလို လက္ရွိဖြဲ႔စည္းထားၿပီး လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း နည္းပါးေနခဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြမွာ ဒုဝန္ႀကီးေတြ ခန္႔ထားၿပီး ျပည္သူေတြေမ်ာ္လင္႔ေနတဲ့ တိုင္းျပည္ဖြင္႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ လုိအပ္ေနၿပီလို႔လည္း ဦးစိုးသိန္းက ဆိုပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာနသစ္ ၂ ခု နဲ႔ ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္မယ့္ ၂ ဦးကို ႏိုဝင္ဘာ ၂၃ ရက္ေန႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ သေဘာတူညီလိုက္တာကုိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ေပးပို႔သြားမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္မွာေတာ့ ခန္႔အပ္မယ့္ ဝန္ႀကီး ၂ ဦး က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆိုဖို႔ ရွိပါတယ္။

More News
Up