ဒုကၡသည္အျဖစ္ အေမရိကန္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့သည့္ ျမန္မာလူငယ္တဦး ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သတ္ခံရ | DVB